Het veiligheidsslot voorkomt dat de dop kan losgedraaid worden wanneer het apparaat nog warm is.
Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot uw IGGI volledig is afgekoeld. Druk vervolgens op de drukschakelaar, waarna de resterende stoom vrijkomt en de dop losgedraaid kan worden.

Bent u tevreden over ons antwoord?
Ja Nee